Mobilpåse svart strålningsskyddande Radicover

I lager.

259 kr

Antal i lager: 2

-9 x 1.5 x 14.3 cm  

-Up to 97% reduction in radiation, - Smart “hook” for hanging the bag

- Washable at 30 degrees

Läs mer kring hälsorisker med EMF/ Mikrovågsstrålning här:  www.stralskyddsstiftelsen.se  

Miljöföreningen Vågbrytaren:  www.vagbrytaren.se 

USA Environmental health trust: www.ehtrust.org 

Elöverkänsligas riksförbund: https://eloverkanslig.org

Minimera användningen av Mobil och prioritera fast Telefon via kabel!!

Håll samtalet kort och smsa hellre....

Facebookgrupp: 3G 4G 5G SKADLIG STRÅLNING

EU MEDBORGARINITIATIV MOT 5G ATT SKRIVA UNDER! Medborgarinitiativ i EU för bättre skydd mot hälso- och miljörisker med 5G - Strålskyddsstiftelsen (stralskyddsstiftelsen.se)