Bok Mobiltelefonins hälsorisker Mona Nilsson

I lager.

229 kr

Antal i lager: 1

Ända sedan 1960-talet har forskare beskrivit ett antal sjukdomssymtom  som fått samlingsnamnet "mikrovågssyndromet" och som uppstår när  människor utsatts för mikrovågor under en längre tid.

Trots kunskapen  tillåts mobilindustrin att förorena miljön med allt mer mikrovågor i  allt fler sammanhang. Idag exponeras vi dygnet runt för strålningsnivåer  som är högre än någonsin tidigare i historien.

Allt fler människor  från olika delar av världen vittnar idag om de symtom som beskrevs i  mikrovågssyndromet och kopplar dessa till trådlös teknik. Ett ökande  antal läkare och experter varnar för allvarliga konsekvenser.

Mobiltekniken  innebär risker inte bara för människorna utan för hela ekosystemet. Men  riskerna har mörklagts och tonats ner av industrin och myndigheterna.  Den här boken ger dig fakta om den forskning de inte vill berätta om.  Den avslöjar också WHO:s, experternas och myndigheternas samarbete med  och kopplingar till mobilindustrin.

Ur boken:"Jag vill att  allmänheten ska veta att vetenskapen inte bedrivs så som den beskrivs i  tidningarna. Jag vill att gemene man ska förstå att de inte rakt av kan  acceptera vetenskapsmäns uttalanden utan måste ta dem med en nypa salt,  eftersom de alltför ofta tjänar egna intressen och vilseleder. På det  sätt som vetenskapen för närvarande finansieras och utvärderas, lär vi  oss mer och mer om mindre och mindre, och vetenskapen blir vår fiende i  stället för vår vän." Professor Robert O. Becker.

Mona Nilsson är  miljöekonom och journalist. Hon skriver i tidningen Miljömagasinet.  Boken Mobiltelefonins hälsorisker - Fakta om vår tids största miljö- och  hälsoskandal bygger på sju års omfattande research: Granskning av  forskningsresultat, myndighetsdokument och mediabevakning, intervjuer  med forskare, mobilstrålningsskadade, läkare, experter,  myndighetsrepresentanter m.fl.