"Stressmaten kostförståelse för mindre stress" av Susanne Törnqvist

I lager.

279 kr

Vad vi äter är en stor påverkansfaktor när det kommer till övergripande problem som stress och psykisk ohälsa (och givetvis den fysiska hälsan också). Lite för stor effekt för att helt negligeras. Lite för stor effekt för att inte vara en naturlig del av åtgärden när vi letar efter lösningar på våra samhällsproblem kring stress och psykisk ohälsa. 

Det är dags att lägga mat-frågan på bordet och syna den i sömmarna. Vi behöver titta närmare på vilka beröringspunkter det finns mellan mat och vår inre hälsa om vi logiskt tittar på vad maten gör med oss biokemiskt. Vad är orsak och vad är verkan i symbiosen mellan maten och vårt mående?

 Det här är en bok för dig som vill få större förståelse för hur maten kan stressa kroppen, hur maten kan programmera om vår hjärna till att skapa sug efter viss typ av födoämnen, hur maten kan skapa känslor i oss och prägla vår hjärna så att vi tror att vissa känslor ingår i vår personlighet.

 Oavsett om du vill lära dig hur stress, som är huvudtemat för den här boken, psykisk ohälsa och sötsug eller om du som jag älskar att bli mer medveten om underliggande programmeringar som omedvetet styr dig – då är det här en bok för dig. 

Det här är inte tänkt som en pekpinnebok, det finns inga rätt och fel. Det är tänkt som en bok som ska ge insikter om hur kroppen funkar så att vi  kan samspela med den bättre.

Stressmaten är Susanne Törnqvists första bok på temat kostförståelse, det vill säga förståelse för hur maten påverkar oss fysiskt och psykiskt.