Ett vackert fängelse, Gunilla Ladberg

I lager.

99 kr

Antal i lager: 6

En bok som handlar om de diskriminerade och mycket svårt utsatta elöverkänsliga, gripande berättelser direkt ur livet!

skriven av min vän Gunilla Ladberg eldsjäl i miljöföreningen Vågbrytaren www.vagbrytaren.se föreningen mot skadlig elektromagnetisk strålning.

Om Vågbrytaren

År 2001 ledde insikten om 3G-utbyggnadens risker till att den ideella föreningen Vågbrytaren bildades.              

Vi arbetar för att strålningen, det vill säga  radiovågor och mikrovågor, från trådlös teknik ska minskas till nivåer  som inte skadar vår miljö eller någons hälsa. Strålningen från mobiler,  Wi-Fi, surfplattor och mobilmaster, utgör ett av de största hoten både  mot miljön och människors hälsa – och är ett av de mest nedtystade. Det  vill Vågbrytaren ändra på.

Mänsklig ohälsa har ökat lavinartat under de senaste  årtiondena, samtidigt som antalet insekter på många håll har minskat  drastiskt. Mängder av vetenskapliga studier pekar på att utbyggnaden av  den trådlösa tekniken har en viktig del i båda dessa skakande skeenden.              

Vågbrytaren är rikstäckande men medlemmar kan bilda lokala arbetsgrupper för sin del av Sverige.

Vågbrytaren finns på Facebook.              

Lokalgruppen Vågbrytaren Syd finns också på Facebook.

Kom med som medlem och bygg Vågbrytaren!         www.vagbrytaren.se